A FRAMOSZ bemutatkozik

A Franciaorszagi Magyarok Szövetsége (FRAMOSZ) 2015-ben, màjus 9-én alakult, és céljának tűzte ki:

- a franciaországi magyar közösségek összefogását a magyar nyelv, a magyarságtudat, a hagyományok és a kultúra ápolása és tanítása terén kifejtett tevékenységek segítése érdekében;

- a magyar kultúra franciaországi megismertetését;

- Franciaországban tartósan vagy átmenetileg élő magyarok beilleszkedésének a megkönnyítését;

- együttműködni hasonló célú más franciaországi szervezetekkel.

Az előkészítő folyamat során skype-konferenciák, hosszas levélváltások és telefonos egyeztetések zajlottak. Igy megkezdődhetett  az alapszabály kidolgozása. Hosszú hetek és néhány hónap munkájának eredményeképpen 2015. május 9-én, Aix-en-Provence-ban, francia-magyar egyesületek képviseloinek  résztvételével létrejött a FRAMOSZ. A Vasarely Múzeum adott helyet a három napos üléssorozat lebonyolítására – ezzel is jelezve az esemény fontosságát -, ahová a tiszteletbeli konzul úr, Pierre Vasarely is ellátogatott és egyben védnökséget is vállalt a FRAMOSZ felett.

Szövetségünk létrejöttében nagy szerepe volt a NYEOMSZSZ-nak, ami óriási segítséget nyújtott és tagjaik szakmai tapasztalataikkal nagyban hozzájárultak a Francia Szövetség alig több, mint félév alatti megalakulásához. Számunka „történelmi pillanat” volt, ahol az alapkő letételén túl, a tisztségviselők megválasztására is sor került. 

Elindult az egyesületek közötti programok egyeztetése, különböző társulatok fellépéseinek összehangolása, és egymás között a szálak szorosabbra fűzése. Mindez a FRAMOSZ hivatalos bejegyzési procedúrájával párhuzamosan zajlott, melyre június 2-án került sor. Non-profit szervezetként fő célunk, a magyar kultúra hagyományainak ápolása és a magyar nyelv megőrzése, melyet mindennapi használaton túl, oktatással is szeretnénk fejleszteni vasárnapi iskolák keretében.

Munkánkat a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is segítik, akik elsősorban megosztva tevékenykednek Párizs, Lyon és Nizza székhellyel, de munkájuk lefedi egész Franciaországot.

Első közös programunk, 2015. novemberében meghirdetett országos rajzpályázat volt gyerekek részére, melynek lebonyolítását a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai vállalták. A beérkezett munkákat nemzetközi grafikusokból álló szakmai zsűri bírálta el. A résztvevő gyerekek mindegyike részesült ajándékban és munkáikból kiállítást rendeztünk az ország különböző városaiban.

Jelenleg a szövetség egyik fő feladata, megismertetni a FRAMOSZ-t és jó hírnevet szerezni neki. Célunk, minél hamarabb felzárkózni Franciaországi Magyarok Szövetséget a már rutinosan működő Nyugat-európai Országos Magyar Szövetségek sorába. Már most érkeztek pozitív visszajelzések a Franciaországban működő magyar egyesületek részéről, hogy érdeklődnek a szövetség iránt. Megkezdődtek a kapcsolatfelvételek és tagfelvételükről majd a 2016-os tavaszi közgyűlés dönt.

Szeretnénk hozzájárulni az európai magyarság közös céljainak előmozdításához is, például a Diaszpóra Tanácson történő résztvétellel.

Dabizs Mercédesz, elnök

 

Back to Top